Dzisiaj jest niedziela 21 lipca 2024 roku
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Polish Polish English English Lithuanian Lithuanian
Dzisiaj jest niedziela 21 lipca 2024 roku

Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty dla przewodników turystycznych z Polski i Litwy

Zaproszenie

Powiat Suwalski oraz partnerzy projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” zapraszają na międzynarodowe warsztaty dla przewodników turystycznych z Polski i Litwy pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców”, które odbędą się 23.10.2021 (sobota) w formie hybrydowej (na żywo w Dowspudzie* + on-line/zoom).
Planowany program:
8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna
9:00 Powitanie (przez przedstawicieli Powiatu Suwalskiego)
9:10 – 10:10 Prezentacja: „Śladami Paców po Suwalszczyźnie”, prelegent: Marek Sidor, Raczki,
10:30 – 13:00 część terenowa warsztatów (bus) – zwiedzanie z przewodnikiem Dowspudy, Raczek, Janówki, folwarki
13:00 – 13:45 PL przerwa obiadowa (45 min.)
13:45 – 14:45 Prezentacja: Dziedzictwo pacowskie na Litwie (Jezno, Kowno, Wilno, +), prelegent: prof. Mindaugas Paknys, Instytut Badań Kultury Litwy (on-line)
14:45 – 15:45 Prezentacja: Pozostałe dziedzictwo pacowskie w Polsce (Warszawa, Choroszcz, +), prelegentka: prof. Anna Sylwia Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (on-line)
15:45 – 16:00 PL pytania (15 min.) + kawa
16:00 – 16:30 Prezentacja: Transgraniczny (polsko-litewski) szlak historyczny „Dziedzictwo rodu Paców” – założenia i osiągnięcia projektu (koordynatorzy partnerów projektu)
16:30 – 17:30 Prezentacja: „Droga rodu Paców do potęgi w XVI-XVII w. i działalność publiczna wybranych (najważniejszych) przedstawicieli tej rodziny: Stefana Paca, Krzysztofa Paca, Michała Kazimierza Paca oraz biskupów: Mikołaja Stefana i Kazimierza”, prelegent: dr hab. Konrad Bobiatyński, Uniwersytet Warszawski (on-line)
17:30 – 18:30 Inspiracje dziedzictwem Paców do tworzenia ofert turystycznych; prezentacje:
1/ 30 min. – Tomasz Pac, Pacowa Chata, Krypno k. Białegostoku,
2/ 30 min. – Krzysztof Szadurski / Tomasz Rogala, Fundacja Pałac Paca 2.0,
18:30 – 18:45 pytania, dyskusja: Możliwości współdziałania polskich i litewskich podmiotów branży turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, przewodników turystycznych, biur podróży) na transgranicznym szlaku Paców po zakończeniu realizacji projektu LT-PL-4R-312 – produkt turystyczny, zakończenie części stacjonarnej warsztatów
19:00 kolacja integracyjna

Czasy wystąpień obejmują również tłumaczenie na żywo na język litewski i polski.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają przewodnicy turystyczny i biura turystyczne realizujące oferty turystyczne po PL i LT, podmioty związane z dziedzictwem rodu Paców i jego popularyzacją.

Prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do 19.10.2021 poprzez formularz. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie e-mailem na adres: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (Starostwo Powiatowe w Suwałkach/PL).

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w związku z niniejszym wydarzeniem oraz udostępnieniem wizerunku (także poprzez nagrywanie) w celach dokumentacji i promocji wydarzenia.

Limitowana liczba uczestników otrzyma projektowe gadżety. Wysyłka gadżetów do uczestników nie jest przewidywana – sposób i miejsce ich odbioru zostaną podane podczas konferencji.

Wydarzenie jest elementem projektu pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” (LT-PL-4R-312) z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: opracowanie wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny Paców na Suwalszczyźnie, w rejonach Prienai i Vilkaviškis w celu zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.

Organizator wydarzenia: Powiat Suwalski – Starostwo Powiatowe w Suwałkach (Beneficjent wiodący), przy współpracy z litewskimi partnerami projektu: Administracja Rejonu Preńskiego / Prienai (B2) oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Wyłkowyszkach / Vilkaviškis (B3).

Nawigacja
Ostatnie wpisy

Zaproszenie na międzynarodową konferencję pt. „Polsko-litewska wymiana doświadczeń na temat roli i systemów oznakowania szlaków turystycznych”

Powiat Suwalski oraz partnerzy projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Polsko-litewska wymiana doświadczeń na temat roli i systemów oznakowania szlaków turystycznych”, która odbędzie się 22 czerwca 2021 (wtorek) w formie on-line (Zoom).